Misi Dan Visi PSS

VISI
  • Membudaya Teknologi Pendidikan Selaras Dengan Falsafah Pendidikan Negara

MISI

  • Menjadikan Pusat Sumber Sekolah Pusat Penyebaran Ilmu Dan Maklumat

MOTTO

  • Pusat Sumber Sekolah Ke Arah Kecemerlangan Budaya Ilmu